Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
05/12/2019

Theo quyết định công nhận số 2291/QĐ-SYT ngày 04/12/2019 của Hội đồng khoa học, kỹ thuật Sở Y tế Tiền Giang.

STT

Tên đề tài, tác giả

1

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc an thần kinh trên bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm 2019.

BS.CKII. Lê Duy Biên.

2

Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh Rối loạn cảm xúc lưỡng cực điều trị tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm 2019.BS.CKII. Ngô Thanh Hòa.

3

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn tâm thần của người cao tuổi tại khoa Điều trị Nội trú bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.BS.CKII. Trần Quốc Kính.

4

Báo cáo nhân điều trị hồi phục tốt một bệnh nhân Tâm thần phân liệt bỏ điều trị 26 năm tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang.

BS.Nguyễn Thị Ngọc Yến.

5

Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng ngừa chuẩn của nhân viên y tế Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm 2019.

ĐDCKI. Bùi Trọng Nhân.

6

Vài nhận xét về thực hành quy trình cố định và chăm sóc bệnh nhân cố định của điều dưỡng ở các khoa lâm sàng tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm  2018, CNĐD. Phan Thị Ngọc Thu.

7

Nhận xét đánh giá mức độ hài lòng của thân nhân người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần trong 6 tháng đầu năm 2019.

CNĐD. Cao Lê Khương Ngọc.

8

Khảo sát kiến thức và hành vi của thân nhân người bệnh tam thần phân liệt tại khoa Điều trị nội trú Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm 2019, ĐDCKI. Trần Huỳnh Natasa.

9

Khảo sát kiến thức thái độ đối với bệnh tâm thần phân liệt của người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa khám bệnh  Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang, Cử nhân văn hóa. Lê Kim Hoà.

10

Kiến thức, thái độ của bệnh nhân và gia đình nhân 03 trường hợp bệnh Tâm thần phân liệt mang thai và nuôi con nhỏ từ 0 đến 1 tuổi điều trị nội trú tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang, CNĐD. Nguyễn Thị Thu Thùy.

11

Khảo sát kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của thân nhân bệnh nhân đang nuôi bệnh tại Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 Tiền Giang năm 2019.

Ys. Nguyễn T Hiền Trang.