Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 215
  Tổng lượt truy cập: 106108

Phòng kế hoạch tổng hợp vật tư y tế Phòng kế hoạch tổng hợp vật tư y tế

 1. Lãnh đạo khoa các thời kỳ:

Y sĩ Võ Trọng Nghĩa

Trưởng Phòng KHTH Trung tâm sức khoẻ Tâm thần từ 1998 - 2002

Nghĩ hưu 01/01/2012

Y sĩ Trần Văn Nhầu

Phó Trưởng Phòng KHTH Trung tâm sức khoẻ Tâm thần từ 11/1998

Nghĩ hưu từ 01/01/2012

 

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Biên

Kiêm Trưởng Phòng KHTH - VTYT Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 từ 2002 - 2013.

 

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Hữu Lễ

Trưởng phòng nhiệm kỳ 2013 - 2018

2. Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Vật tư Y tế:

 Xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần cho nhân dân trong và ngoài tỉnh, xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm theo từng giai đoạn. các kế hoạch hội họp, hội thảo, hội nghị,...trình Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng trực thuộc Sở Y tế và các Ban, ngành trong tỉnh.

- Phối hợp các khoa phòng chức năng của bệnh viện tổng hợp, cung cấp, phân tích số liệu thống kê, báo cáo định kỳ theo qui định hiện hành, giúp Giám đốc phân bổ các chỉ tiêu đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát,  đánh giá việc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu được giao theo trách nhiệm. Đồng thời báo cáo Giám đốc bệnh viện và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện hòan thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

 - Quy định cụ thể quy chế công tác Phòng Kế hoạch – Tổng hợp theo quy chế công tác Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của Bộ Y tế (Ban hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1895/BYT – QĐ ngày 19/9/1997).

HOTLINE HOTLINE

0964821212

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos