Đánh giá nhà cái W88 chi tiết nhất 2023 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 215
  Tổng lượt truy cập: 106108

Phòng tài chính kế toán Phòng tài chính kế toán

 1. Lãnh đạo Phòng qua các nhiệm kỳ:

Cử Nhân kinh tế Nguyễn Thị Bạch Vân

Trưởng phòng từ năm 12/2001 đến 2007

Nghĩ hưu 01/2011

 

Cử nhân Kinh tế Nguyễn Minh Duy

Trưởng phòng từ 2012, Kế toán trưởng từ 2014.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành, xây dựng dự toán thu chi ngân sách của bệnh viện bao gồm các khoản thu chi sự nghiệp, dự án chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại công đồng, xây dựng cơ bản,...trình Giám đốc phê duyệt gởi về Sở Y tế theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

- Kết hợp các khoa phòng chức năng để tổ chức triển khai thực hiện các phương án phân bố dự toán đã được phê duyệt của Ban ngành chức năng.

- Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất tại bệnh viện.

- Theo dõi quản lý công sản được phân bổ cho bệnh viện, kiểm kê đánh giá giá trị tài sản cố định theo quy định hiện hành.

- Tổng  hợp và báo cáo quyết toán tài chính với Phòng tài chính kế toán Sở Y tế theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

HOTLINE HOTLINE

0964821212

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos